info@hzhstyle.cz

Zpracování osobních údajů

Uživatel portálů HZH Style a HZH Sport (dále jen „Portálů“) dostupných z internetových adres https://www.hzhstyle.cz a https://www.hzhsport.cz poskytuje společnosti HZH spol. s.r.o., IČO 48911135, se sídlem Lešetín I 659, 760 01 Zlín (dále jen “Provozovatel”) jako provozovateli Portálů, své osobní údaje a další data, a uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Provozovateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, geolokační údaje, a další data, a to za účelem kontaktování Uživatele Portálů Provozovatelem z důvodu nabízení služeb Provozovatelem, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, za účelem vedení uživatelského účtu a kontaktování Uživatele na Portálů a za účelem využívání služby poskytované v rámci Portálů.

Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Provozovateli na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele Lešetín I 659, 760 01 Zlín odvolat. Provozovatel garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tedy právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů Uživatele, a právo Uživatele žádat Provozovatele o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, domnívá-li se, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů Uživatele v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování.